Omfattande renoveringar har skett sommar/hösten 2009 på kyrkan i Säter. Ny puts på tornet samt målning av tak och kors. Vi utförde ställningsbyggnationen åt Skanska Direkt AB.