Här byggde vi ett sk. väderskyddstak åt PEAB. Efter brand skulle hela taket bytas och för att säkerställa att inget regn eller fukt tränger ner i huset under byggtid så bygger man