HMB Constructions AB fick i uppdrag att uppföra ny rättspsykiatrisk anläggning i Sala. Vi levererade ställningarna samt uppförde tre olika väderskyddstak