På Sala Sparbank. Jobbet beställdes av FÖ Byggnads AB.