Nyby i Uppsala. Vi byggde här puts och takställning för NCC och Mälardalens Mur & Puts AB.