Det var här Erik XIV åt ärtsoppa och det var här vi byggde ställning åt Tremans Fasad AB.