I centrala Nynäshamn uppförde Lindbäcks Bygg tre nya hyreshus. Putsjobbet gjorde Mälardalens Mur & Puts AB. Jobbet pågick maj 09 t.o.m. november 09.